Són les vuit i la sala de l’Ateneu Lo Tort ja és plena amb més de quaranta persones assegudes. Poc després un membre de l’Ateneu Lo Tort dóna la benvinguda a totes les persones assistents i Xavier Mas, del col·lectiu Terraferida, esboça el perquè del debat de la nit: La intenció d’un grup de promotors empresarials que des de fa tres anys volen instal·lar un megaparc solar de la coneguda possessió de Santacirga, a la carretera entre Manacor i Porto Cristo. Un megaparc que produirà cinquanta megawatts (MW) l’any d’electricitat de font renovable i que constarà de dos-cents cinquanta mil panells solars i ocuparà noranta-dues hectàrees de foravila.

Mas destaca dos fets importants. En primer lloc, la importància de poder fer aquest debat públic amb participació popular, ja que fins aquest moment només els col·lectius ecologistes han debatut internament aquest tipus de projectes. En segon lloc, és que els dos col·lectius organitzadors de l’acte ja han fet públic el seu posicionament contrari a la instal·lació del megaparc de Santacirga, però que tot i així resulta imprescindible el debat social.

La primera intervenció del debat la fa Nofre Fullana, ambientòleg i expert en la finca rural de Santacirga, ja que formà part de la seva tesi doctoral. Fullana va destacar la necessitat d’incrementar la consciència ecològica i de protecció del territori de la societat mallorquina. Va explicar la importància que té la finca de Santacirga a nivell insular: Pel seu valor paisatgístic admirable fins i tot des de la carretera; pel seu valor històric, ja que està documentada la seva existència fa vuit-cents anys i també per ser el lloc de naixement de Mossèn Alcover. Fullana va destacar també que la instal·lació del megaparc incrementaria la necessitat d’importació de cereals a Mallorca, perjudicaria greument l’ecosistema que forma i, a més a més, aniria en contra de la llei Company que preveu la instal·lació de parcs solars a zones urbanitzades o de poca productivitat agrícola. Per últim destaca que la instal·lació de megaparcs solars segueix la lògica de creixement de demanda energètica provocada pel turisme i, en cap cas, camina cap a la no dependència dels combustibles fòssils. Fullana aposta per les renovables, però no a qualsevol preu.

La segona intervenció va ser del Director General d’Energia i canvi climàtic del Govern, Joan Groizard. El Director General afirma que a les Illes només un tres per cent d’electricitat prové d’energies renovables i depèn de la crema de carbó de la central tèrmica del Murterar. Explicà les principals accions que desenvolupa el seu departament en tema energètic intentant facilitar l’accés a l’autoabastiment d’electricitat neta. Va assumir també la necessitat de formular una llei autonòmica de les energies renovables. Explica que el Govern autonòmic creu en un model energètic ecologista basat en l’autoproducció energètica i el control social de la producció d’electricitat, però que la realitat va per un altre camí. Però afirma que aquest model és difícilment aplicable a causa de la quantitat de turistes que visiten anualment les Illes i les dificultats que imposen diverses legislacions. A més, els acords europeus marquen que al 2050 hem de produir el cent per cent de l’energia amb fonts renovables. Però basant-se en el supòsit irreal en el qual l’any 2050 a les Illes es consumirà la mateixa electricitat que el 2015, cada any s’haurien de construir infraestructures de generació d’electricitat de fonts renovables amb una producció de cent MW l’any. Afegint que el pressupost anual del seu departament per projectes és de tres milions d’euros anuals –res comparat amb els cent milions per carreteres– els números no surten. Acaba la intervenció apel·lant a l’activació popular per tal de forçar als governs a ser valents amb les apostes, a accelerar les accions que ja s’han iniciat com la instal·lació de plaques a les teulades dels edificis públics, etc.

La darrera intervenció la fa Nando Sabaté, membre de la cooperativa Som Energia. Sabaté explica les principals idees del projecte de Som Energia: La construcció d’una alternativa a la indústria elèctrica existent a l’estat espanyol. El model es basa en l’autogeneració i en petites i mitjanes centrals d’electricitat. La realitat és que amb les retallades de les subvencions a les renovables, l’impost al Sol i també el fet que la immensa majoria de les persones que formen la cooperativa no són especialistes en la matèria el projecte va més lent que el que s’esperaven, tot i que ja són més de vint-i-cinc mil socis. Sabaté planteja que potser es pot accedir des de l’ecologisme a tolerar la instal·lació de Santacirga si tenen contrapartides mediambientals, com per exemple el tancament des Murterar o l’acceleració de processos de sostenibilitat.

Finalment, s’arriba al consens entre les persones assistents sobre la necessitat de replantejar i, fins i tot, limitar l’arribada de turistes a les illes com l’única possibilitat d’avançar cap a un sistema de generació d’electricitat principalment renovable, però també, com una necessitat en moltes altres àrees. El Director General explica que actualment el projecte per Santacirga es troba dins de la Conselleria de Medi Ambient i que els promotors han presentat una nova proposta que s’obrirà properament a exposició pública. Diverses persones del municipi plantegen la negativa de Manacor a la instal·lació d’aquest parc tant per la dimensió del projecte com pel fet que es construeixi a Santacirga amb tot el que comporta.

Finalment, de menció especial és l’assistència de dos representants del grup promotor del megaparc a l’acte, que escolten i comenten en veu baixa les diferents intervencions, però que no varen fer ús de la paraula en cap moment.