AGENDA

27 D’OCTUBRE

19.30H

GRATUÏT

Turisme de masses i renovables industrials. Xerrada a càrrec de Miquel Amorós

La política balear, sempre dòcil a la dictadura del mercat turístic, es torna “ecologista” i els ecologistes figuren en les candidatures electorals, reflectint una conciliació entre interessos dispars: Els de l’explotació dels recursos illencs i els de la població, a través de lleis, ecotaxes, actuacions conservacionistes i moratòries urbanístiques. En cap moment es qüestiona el model turístic en si, ni tampoc el creixement de l’activitat, sinó que tots dos se sotmeten a una regulació restrictiva destinada a pal·liar els excessos anteriors. La nova política va d’acord amb la nova fase del capitalisme illenc, la que correspon al compromís entre el turisme de masses, la institucionalització de la llengua catalana i un intent de protecció de l’entorn. En realitat no és més que l’administració dels recursos turístics, culturals i territorials darrere d’una “marca” rehabilitada o, dit amb més elegància, en un “nou model turístic”, també desenvolupista però suposadament controlat, encara per fer.

I per parlar de tot això tendrem el dia 27 a Miquel Amorós, qui ens parlarà de “Turisme de masses i renovables industrials”. No t’ho perdis!